De UWV Werkfit-aanpak van Ergo Control

Ergo Control ondersteunt UWV in haar doel om mensen met een uitkering Werkfit te maken. Daarbij zet Ergo Control de bewezen effectieve interventie ‘Bewegen Werkt’ in. Bewegen Werkt is een beweegprogramma dat ervoor zorgt dat uitkeringsgerechtigden met gezondheidsbelemmeringen een veel grotere kans maken op het vinden van werk. In de onderstaande omschrijving leest u alles over het aanbod en de mogelijkheden.

Doelgroep

Bewegen Werkt is geschikt voor mensen met een uitkering die vanwege fysieke en/of mentale klachten belemmeringen ondervinden in de stap richting werk. Een voorwaarde voor deelname is dat men niet (volledig) rolstoel gebonden is en dat men kan zien en horen. Reizen naar een groepslocatie is een vereiste.

Werkwijze & Methode

Bewegen Werkt is een groepsgewijze aanpak waarbij beweeg- en spelvormen worden aangeboden die gericht zijn op het verbeteren van de fysieke fitheid, de mentale weerbaarheid en competenties. Naast de groepsactiviteiten vindt er individuele coaching plaats op gezondheid, leefstijl, competenties en de stap naar werk. Om vooraf gestelde individuele doelen in beeld te houden, wordt er een tussenevaluatie en een driegesprek gepland. Het traject wordt afgesloten met een eindtest om vast te stellen welke componenten verbeterd zijn.

Intensiteit: 36,5 – 38 uur per deelnemer

Locaties

Deelname aan deze groepsaanpak is mogelijk in de onderstaande gemeenten:

Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Bronckhorst, Delfzijl, Den Haag, Deventer, Emmen, Goor, Gorinchem, Haarlem, Hengelo, Oldenzaal, Rijswijk, Tilburg, Uitgeest, Zoetermeer, Zutphen, Zwolle.

Het bovenstaande overzicht is onder voorbehoud van wijzigingen. Dit overzicht bijgewerkt op 20-10-2016.

Geen locatie in de buurt?

Wanneer er geen locatie voor groepstrainingen in de buurt is, dan is het mogelijk om gebruik te maken van individuele coaching en training. Dit vindt plaats op de thema’s: gezondheid, leefstijl, competenties en de stap naar werk i.c.m. fysieke trainingen. Reizen naar een locatie is hierbij een vereiste.

Intensiteit: 35 – 40 uur per deelnemer

Samenwerking 2Work: Herstel & Werk

In oostelijk deel van Nederland biedt Ergo Control in samenwerking met 2Work de aanpak Herstel & Werk, waarin de focus ligt op mensen met een burn-out. Hierbij gaat het om het aanpakken van belemmeringen die het werk in de weg staan. Thema’s die aan bod komen zijn o.a: assertiviteit, omdenken, talenten, energie, ritme & structuur, personal branding, kwaliteiten en valkuilen.

Deelnemers sluiten aan bij het beweegprogramma van Ergo Control én nemen gedurende 12 weken wekelijks deel aan coaching sessies van 2Work. De ene week in een groepsgerichte training waarbij de wisselwerking tussen ‘lotgenoten’ een grote toegevoegde waarde voor de deelnemers heeft. Daarnaast ontvangt de deelnemer individuele coaching om zo de persoonlijke situatie en vooraf bepaalde individuele doelen te bespreken.

Het programma Herstel & Werk draait sinds 2014 succesvol bij zowel UWV Hengelo als Het Plein Zutphen. Succesratio: 82%.

Meer informatie en aanmelden

Wilt u graag meer informatie over de Werkfit-aanpak van Ergo Control? Neem dan contact met ons op via info@ergocontol.nl of 053 477 66 04. Aanmelden van deelnemers verloopt via het Werkfit bestelproces.

Download hier de folder voor deelnemers

Wilt u graag meer informatie?
Mail of bel ons:
info@ergocontrol.nl
053 – 477 66 04