Fittere werkzoekenden, verbeterde gezondheidsbeleving én arbeidsfit: mooie resultaten van een proef beweging en gezonde leefstijl binnen re-integratietrajecten in de gemeente Tilburg. 27 werkzoekenden deden mee, en met succes.
Doel van de proef was om te kijken of fittere werkzoekenden een grotere kans op de arbeidsmarkt hebben. Wethouder Erik de Ridder: “Dat beweging en aandacht voor een gezonde leefstijl de gezondheid van werkzoekenden verbetert en dat dit de kans op uitstroom naar werk versnelt en vergroot, toont ook deze pilot weer aan. Dat is erg mooi om te constateren en een reden om beweging en gezonde leefstijl onderdeel te maken van re-integratieprogramma’s.”

Beweegprogramma

Ergo Control begeleidde de proef, die plaats vond bij Hockey Club Tilburg, in samenwerking met Sagènn en de Diamant-groep. De deelnemers, werkzoekenden met fysieke of psychische belemmeringen, volgden het beweegprogramma. Na deelname blijkt dat bij alle deelnemers de fysieke fitheid is toegenomen. Ook voelt 81 procent van de deelnemers zichzelf gezonder na deelname en 65 procent is binnen een half jaar na deelname arbeidsfit. Dat maakt ze geschikt voor de arbeidsmarkt. 14 deelnemers hebben inmiddels een betaalde baan en een persoon is gestart met een opleiding.

Gezonde leefstijl

De begeleidingspartijen Sagènn en de Diamant-groep voegden de onderdelen beweging en gezonde leefstijl toe aan hun bestaande re-integratieprogramma. Het doel hiervan? Meer bewustwording en een gezondere leefstijl, het continueren van bewegen ook na het programma en het versnellen van de re-integratie naar werk. Een mooi gevolg van deze pilot.

bron: gemeente Tilburg