We weten dat actief meedoen, participatie en integratie in de Nederlandse samenleving, het beste medicijn is voor een goede gezondheid en welzijn. Maar wat kan je als gemeente hierin betekenen voor statushouders? Hoe krijg je deze groep in beeld? Waar moet je rekening mee houden? Op welke manier kan u dit vormgeven samen met en door lokale partijen?

Handreiking Gezonde leefstijl statushouders

In maart publiceerde Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders de handreiking Gezonde leefstijl statushouders. De handreiking is bedoeld voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders vanuit de thema’s integratie en participatie, volksgezondheid, huisvesting of anderszins.

Inzetten op een gezonde leefstijl is een van de onderdelen van de integrale aanpak rondom zorg en gezondheid van nieuwkomers. Als voorbeeld van een gezondheidsbevorderende interventie wordt ‘Sportief inburgeren’ in Oldenzaal benoemd.

‘Sportief inburgeren’ in Oldenzaal

Onder de paraplu van Stichting FC Noaber, zijn de gemeente Oldenzaal, FC Twente Scoren in de wijk, sportverenigingen en Ergo Control gestart met het traject ‘Sportief inburgeren voor statushouders’. Noaber is Twents voor ‘goede buur’. Het doel is om de integratie en participatie van statushouders te bevorderen. Deelnemers maken binnen het project op een laagdrempelige en beeldende manier kennis met sport, spel, bewegen en taal: goed voor lichaam en geest. Al doende ziet men bovendien welke (sportieve) mogelijkheden er zijn bij de verschillende verenigingen in Oldenzaal. Naast lid worden, waardoor je op een natuurlijke manier contact op kunt bouwen met andere Oldenzalers, behoren ook het opdoen van werkervaring en vrijwilligerswerk (beide met begeleiding) bij een vereniging tot de mogelijkheden. Kernwoorden binnen het traject zijn Bewegen, Ontmoeten, Dagstructuur, Zelfvertrouwen, Plezier, Taal en De weg naar werk.

Het programma duurt 20 weken en bevat 2 dagdelen per week. Er komen zowel veld- als zaalactiviteiten aan bod, speelse taalvormen worden hierin geïntegreerd. Gehoorde ervaringen van de statushouders zijn: in een gezellige sfeer onder de mensen zijn, een actiever leven krijgen, meer bewustwording van het belang van gezond leven, een verbeterde fysieke conditie, en vooral geestelijke ontspanning: minder klachten en beter in je vel zitten. De deelnemers kunnen ook meedoen aan of doorstromen naar de trajecten FC Noaber Werkt en/of FC Noaber Beweegt.

Sportief inburgeren wordt mede mogelijk gemaakt door het VSBfonds en de Provincie Overijssel.

Verder lezen?

Ga naar de handreiking ‘Gezonde leefstijl statushouders’>

Bron: Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders