Gezond aan de Slag

Heeft u binnen uw bedrijf te maken met medewerkers die regelmatig of langdurig verzuimen? En denkt u dat een ongezonde leefstijl een mogelijke oorzaak is? Ergo Control biedt met het programma Gezond aan de Slag een oplossing. Gezond aan de Slag is een uniek en bewezen effectief gezondheidsprogramma, gericht op versneld herstel en werkhervatting.

Over Gezond aan de Slag

Gezond aan de Slag helpt verzuimende medewerkers om sneller het werk te hervatten en om frequent verzuim in de toekomst te voorkomen. De medewerker neemt deel aan een groepsprogramma van 6, 12 of 18 weken. Het programma bestaat uit een gevarieerd aanbod aan activiteiten:

 • Groepsactiviteiten en –opdrachten
 • Specifieke conditieprogramma’s
 • Ontspanningsoefeningen
 • Individuele coaching op basis van ‘motivational interviewing’
 • Werk gerelateerde activiteiten

Resultaat

Medewerkers zijn na Gezond aan de Slag mentaal en fysiek fitter. Dit leidt tot:

 • Afname van fysieke en mentale klachten en belemmeringen
 • Toename van fysieke en mentale kracht
 • Toename van motivatie, gezondheid en fitheid
 • Het doorbreken van een vicieuze cirkel van inactiviteit en ongezondheid
 • Toegenomen productiviteit
 • Daling van het ziekteverzuim

Voor wie

De doelgroep voor Gezond aan de Slag zijn medewerkers die langdurig of frequent verzuimen als gevolg van een ongezonde leefstijl.

Begeleiding

Deelnemers worden begeleid door een HBO-geschoolde sportdocent (Academie voor Lichamelijke Opvoeding of Psychomotorische Therapie).

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over Gezond aan de Slag van Ergo Control? Neem dan contact met ons op via 053 477 66 04 of stuur een bericht naar info@ergocontrol.nl. Wilt u iemand aanmelden? ga dan naar het aanmeldformulier.

Wilt u graag meer informatie?
Mail of bel ons:
info@ergocontrol.nl
053 – 477 66 04