Functionele Capaciteit Evaluatie

De Functionele Capaciteit Evaluatie geeft, dankzij gestandaardiseerde testprotocollen, betrouwbare informatie over fysieke arbeidsbelastbaarheid. Deze informatie ondersteunt de werkgever, bedrijfs- of verzekeringsarts in het maken van onderbouwde keuzes in het kader van claimbeoordeling of re-integratie.

Over de Functionele Capaciteit Evaluatie

Een Functionele Capaciteit Evaluatie wordt uitgevoerd met behulp van de Ergo Kit®. De Ergo Kit® kan zowel kort- als langdurende fysieke prestaties beoordeelden aan de hand van 55 deeltesten. De meting evalueert inzetbaarheid in verschillende arbeidgerelateerde handelingen. Het betreft hierbij de gecombineerde en gecoördineerde inzet van: kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en beweeglijkheid.

Resultaat

Een Functionele Capaciteit Evaluatie leidt tot een betrouwbaar beeld van fysieke arbeidsmogelijkheden. Wanneer aanbevelingen worden opgevolgd, leidt dit bij 94% van de deelnemers tot succesvolle werkhervatting. Indien aanbevelingen niet worden opgevolgd leidt dit tot succesvolle werkhervatting bij 48% van de deelnemers (Tibben, 2004).

Voor wie?

De Functionele Capaciteit Evaluatie wordt ingezet door werkgevers, UWV, gemeenten, verzekeraars, re-integratiebedrijven en arbodiensten bij werknemers of mensen met een uitkering die vanwege stagnerende fysieke klachten of beperkingen geen (gebruikelijke dagelijkse) arbeidsactiviteiten kunnen verrichten.

Aanmelden

U kunt aanmeldingen voor de FCE aan ons doorgeven via het inschrijfformulier.

Het onderzoek kan tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Voor annuleringen na 48 voorafgaand aan de afspraak hanteren wij een no-show beleid. Annuleert u binnen 24 uur dan worden 70% van de kosten in de rekening gebracht, annuleert u tussen de 24 en 48 uur dan worden 50% van de kosten in rekening gebracht.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de Functionele Capaciteit Evaluatie? Neem dan contact met ons op via 053 477 66 04 of info@ergocontrol.nl

Wilt u graag meer informatie?
Mail of bel ons:
info@ergocontrol.nl
053 – 477 66 04