Mensen die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie, hebben vaak een slechtere gezondheid dan geletterde mensen. Ze maken vaker gebruik van de zorg, ze hebben minder kennis over gezondheid en meer moeite met therapietrouw en zelfzorg. Mede daardoor hebben zij een grotere kans eerder te sterven. Om daar iets aan te doen heeft het Ergo Control zich vandaag aangesloten als partner bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid, onderdeel van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid.

Als alliantiepartner zullen wij ons inzetten voor:

  • een integrale aanpak op het gebied van overgewicht en lage gezondheidsvaardigheden;
  • het op de agenda zetten en houden van laaggeletterdheid, onder andere door gezondheidsinformatie te testen op begrijpelijkheid en laaggeletterde longpatiënten te betrekken bij de ontwikkeling van nieuwe voorlichtingsmaterialen;
  • het screenen van mensen op laaggeletterdheid;
  • het vergroten van de taalvaardigheden rond medicijngebruik van allochtonen en digitale vaardigheden van ouderen.
Jan Plat, directeur van Ergo Control, tijdens de ondertekening van de pledge Alles is gezondheid…

Nieuwe partners

Naast Ergo Control sloten vandaag nog zes andere partijen aan bij de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Hiermee heeft de organisatie inmiddels 77 partners.

Factsheet Taal maakt gezonder

Vandaag verscheen ook de nieuwe factsheet Taal maakt gezonder, samengesteld door Stichting Lezen & Schrijven. De factsheet bevat de meest recente feiten en cijfers over de relatie tussen gezondheid en geletterdheid/gezondheidsvaardigheden.