Beweegprogramma: Bewegen Werkt!

Ergo Control ondersteunt gemeenten, UWV en bedrijven in hun doel om mensen te begeleiden richting werk. Daarbij zet Ergo Control haar bewezen effectieve beweegprogramma in. Dit beweegprogramma wordt onder verschillende titels aangeboden, de meest bekende varianten: Bewegen Werkt!, Beweging als Warming-up voor Re-integratie (BWR) en Bewegen naar Werk.

Bewegen Werkt!

Ons beweegprogramma is een unieke methode die zorgt dat mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt een veel grotere kans maken op het vinden van werk. Door het aanbieden van een beweegprogramma verbeteren zowel de mentale als fysieke conditie en de leefstijl. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan arbeidsrelevante competenties, waardoor kans op werkhervatting of maatschappelijke participatie verder wordt vergroot.

Resultaat

Onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen* heeft aangetoond dat het beweegprogramma van Ergo Control tot driemaal zoveel uren betaald werk leidt, dan wanneer een traject wordt gevolgd zonder inzet van dit beweegprogramma. Inclusief vrijwilligerswerk is het rendement bij de deelnemers zelfs zeven maal hoger dan bij de controlegroep.

Positieve resultaten bij de deelnemers:

  • Verbeterde fysieke conditie en leefstijl
  • Uitbreiding van het sociale netwerk
  • Meer structuur in dag- en weekindeling
  • Verbeterd totaal welbevinden (zelfvertrouwen, motivatie, etc.)
  • Toegenomen kansen op de arbeidsmarkt

Voor wie?

Voor mensen die belemmeringen ondervinden bij de stap naar werk, bijvoorbeeld door fysieke of psychologische klachten.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over het beweegprogramma van Ergo Control? Neem dan contact met ons op via 053 477 66 04 of stuur een bericht naar info@ergocontrol.nl.

* Schellekens, J.M.H., Bewegen Werkt: De invloed van een reconditioneringsprogramma op de lichamelijke conditie, het welbevinden en kansen op werkhervatting. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen