Actueel

Hoge beoordeling van Blik op Werk voor Ergo Control!

Blik op Werk is een onafhankelijke kwaliteitsorganisatie die de weg wijst naar gekeurde dienstverleners, bewezen methodieken en praktische kennis rond duurzame arbeidsparticipatie en inburgering.  Hun missie is om de kwaliteit […]

Ergo Control herkent de bevindingen van de VTV 2018!

In de Volksgezondheid Toekomst Verkenning ( VTV) rapporteert het RIVM elke 4 jaar over de ontwikkeling van de volksgezondheid in Nederland. De VTV geeft inzicht in de belangrijkste toekomstige maatschappelijke opgaven […]

Combineer sanering schulden met fitness

Het verbeteren van de gezondheid draagt ook bij aan het terugdringen van schulden van mensen én vice versa. Zie hiervoor het artikel in de Volkskrant afgelopen 24 mei.

Met het goed […]

Door sport en bewegen naar werk

Door decentralisatie van overheidstaken zijn gemeentes verantwoordelijk voor de zorg en ondersteuning van hun inwoners. Zorgen voor werk en inkomen behoort tot een van deze verantwoordelijkheden. Door middel van de […]

Stoppen Met Roken training voor cliënten

Met onze Allen Carr Stoppen met Roken training zijn we een bijzonder project gestart. Via Het Plein in Zutphen namen op 8 mei 23 cliënten van Het Plein deel aan […]

AVG en onze nieuwsbrief

Bewegen Werkt heeft als doel (missie) om inzetbaarheid en vitaliteit van mensen in Nederland te verbeteren. Wij delen graag onze kennis en inzicht in actuele ontwikkelingen met u (professionals). U kunt […]

Gezonde leefstijl voor statushouders: wat kunt u als gemeente doen?

We weten dat actief meedoen, participatie en integratie in de Nederlandse samenleving, het beste medicijn is voor een goede gezondheid en welzijn. Maar wat kan je als gemeente hierin betekenen […]

Bewegen Werkt in gemeente Zoetermeer

Ergo Control voert in de gemeente Zoetermeer het beweegprogramma Bewegen Werkt uit. Danielle van der Moolen, projectleider van de Gemeente Zoetermeer, plaatste onderstaande bericht op intranet van de gemeente.
In november is […]

Statushouders Gemeente Krimpenerwaard op bezoek bij VV Schoonhoven

Maandagmiddag 29 januari ontving Voetbalvereniging Schoonhoven een grote groep statushouders uit de gemeente Krimpenerwaard. De groep mannen en vrouwen staat onder leiding van Tirza van der Linden docent bij Ergo Control. […]

‘Bewegen Werkt!’ in gemeente Dronten

In september 2017 is bij de Gemeente Dronten in samenwerking met de Friesland Zorgverzekering  het traject ‘Bewegen Werkt’ van start gegaan onder begeleiding van Ergo Control en diëtistenpraktijk Top Care.
12 weken intensieve […]

Proef met werkzoekenden in de gemeente Tilburg bewijst: bewegen werkt!

Fittere werkzoekenden, verbeterde gezondheidsbeleving én arbeidsfit: mooie resultaten van een proef beweging en gezonde leefstijl binnen re-integratietrajecten in de gemeente Tilburg. 27 werkzoekenden deden mee, en met succes. Doel van […]

Ergo Control is nieuwe partner van de Alliantie gezondheid en geletterdheid

Mensen die moeite hebben met het begrijpen en toepassen van informatie, hebben vaak een slechtere gezondheid dan geletterde mensen. Ze maken vaker gebruik van de zorg, ze hebben minder kennis […]

Sociaal economische waarde van sport en bewegen

Bijna iedereen die zelf sport of beweegt weet dat de effecten talrijk zijn en de waarde daarmee groot is. Dit betekent echter niet dat (maatschappelijk) geld investeren in sport en […]

Terugkomdag voor deelnemers Bewegen Werkt in de gemeente Amsterdam

Afgelopen zomer vond een terugkomdag plaats voor oud-deelnemers van het beweegprogramma Bewegen Werkt in Amsterdam stadsdeel Centrum. Gemeente Amsterdam publiceerde een leuk artikel over deze terugkomdag.

Het is woensdag 28 juni […]

Sport en taal vinden elkaar bij nieuw project voor statushouders in Oldenzaal

Het is bijna een fenomeen op zich. De 20 ex-vluchtelingen praten nog nauwelijks Nederlands. Jelle Schiphorst houdt zich echter aan zijn moedertaal. Met woord en gebaar lijkt iedereen hem toch […]

Verlenging Blik op Werk Keurmerk

Ergo Control heeft een verlenging van het Blik op Werk Keurmerk ontvangen. Het Blik op Werk Keurmerk staat borg voor de basiskwaliteiten en de betrouwbaarheid van dienstverleners, die zich inspannen […]

Kenniscentrum Sport: Sport en bewegen levert geld op

Als een ‘gemiddelde’ Nederlander duurzaam gaat sporten en bewegen, kan dat 25.000 tot 100.000 euro opleveren aan maatschappelijke winst. Vooral de toename van arbeidsproductiviteit, de afname van ziekteverzuim en de […]

Ergo Control en Het Plein gaan opnieuw samenwerking aan

In de gemeenten Lochem en Zutphen krijgen 225 mensen met een grote afstand naar werk van Het Plein een traject ‘coaching, training en bewegen’ aangeboden. Het doel van dit traject […]

UWV waarschuwt voor uitsluiting op arbeidsmarkt

Er komen onvoldoende (betaalde) banen bij voor iedereen die kan en wil werken. Daarmee dreigt maatschappelijke uitsluiting voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals laaggeschoolden, langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten en niet-westerse […]

Arbeidsparticipatie kwetsbare mensen in gevaar

Om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen blijven ondersteunen, is 400 miljoen euro extra nodig. Dat stellen ruim 230 wethouders in een manifest gericht aan de […]

Ergo Control en Het Plein gaan opnieuw samenwerking aan

Het Plein stimuleert mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om aan hun arbeidsvaardigheden te werken. Ongeveer een derde van het aantal ingeschreven werkzoekenden van Het Plein heeft hierin extra […]

Ergo Control en Stroomopwaarts gaan samenwerking aan

Stroomopwaarts steunt inwoners van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam die (tijdelijk) niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daarbij staan eigen kracht en deelname aan de samenleving voorop en is het vinden […]

Ergo Control brengt inburgeringstraject in beweging

In het najaar van 2016 startte in Bronckhorst een groep statushouders met het inburgeringsprogramma ‘Bronckhorst heet welkom’. In dit programma is niet alleen aandacht voor taalonderwijs, maar ook voor gebruiken in […]

Kenniscentrum Sport: BWR is een goed onderbouwde interventie

Het Kenniscentrum Sport heeft in november 2016 zes sport- en beweeginterventies erkenning gegeven. De onafhankelijke Erkenningscommissie Sport en Bewegen heeft twee aanpakken beoordeeld als Goed onderbouwd, waaronder het beweegprogramma BWR […]

Ergo Control is betrokken bij ‘Bronckhorst heet Welkom!’

Ergo Control is al aanbieder van het beweegprogramma ‘Bewegen Werkt!’ betrokken bij het inburgeringstraject ‘Bronckhorst heet Welkom!’. Hieronder leest u een artikel van de gemeente Bronckhorst over dit inburgeringstraject.
Start […]

Ergo Control is geselecteerd als aanbieder binnen UWV Werkfit

De komende 4 jaar mag Ergo Control UWV ondersteunen in haar doel om mensen met een uitkering Werkfit te maken. Ergo Control zet voor deze doelgroep de bewezen effectieve interventie […]

Duurzame plaatsing met inzet van Bewegen Werkt!

De invoering van de Participatiewet dwingt werkgevers na te denken over de mogelijkheden om mensen met een arbeidsbeperking in de organisatie op te nemen. Geen eenvoudige opgave, want een aanzienlijk […]

Verlenging Blik op Werk Keurmerk

Ergo Control heeft een verlenging van het Blik op Werk Keurmerk ontvangen. Het Blik op Werk Keurmerk staat borg voor de basiskwaliteiten en de betrouwbaarheid van de dienstverleners, die zich […]

Gemeenten gezocht voor onderzoek Kenniscentrum Sport

Gemeenten hebben in de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheden gekregen met betrekking tot werk, inkomen, participatie, en welzijn. Tegelijkertijd is nog steeds onvoldoende bekend over de effectiviteit: wat werkt, voor […]

78,8% van de deelnemers is fan van Bewegen Werkt!

78,8% van de deelnemers aan Bewegen Werkt is fan het beweegprogramma voor uitkeringsgerechtigden. Dit blijkt uit een onderzoek onder 364 deelnemers.
Het onderzoek
Deelnemers aan Bewegen Werkt worden na deelname gevraagd naar hun ervaring met […]

Terugblik Ergo Control Congres 2016

Op dinsdag 14 juni jl. heeft het Ergo Control Congres plaatsgevonden. Een bijeenkomst over de rol van gezondheidsvaardigheden bij werkhervatting van mensen met een uitkering. In het gevarieerd middagprogramma stonden […]

Bijna de helft van bijstandsontvangers kan of wil niet werken

Bijna de helft van alle mensen in de bijstand kan of wil niet werken. Dit blijkt uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) onder uitkeringsontvangers in […]

Ergo Contol is partner van Het Plein Meedoen 2016

Meedoen is belangrijk. Voor de samenleving maar ook voor een individu. Het Plein stimuleert mensen in de gemeenten Lochem en Zutphen met een ‘afstand naar werk’ om ‘meer mee te doen’. Het […]

Voetbalclub DSS: Sport als eerste stap naar werk

Werk vinden door te gaan sporten? Ja, dat kan echt. Elke dinsdagochtend is er onder leiding van trainer Robert Boldewijn van Ergo Control een gratis sportles in Haarlem-Noord. De lessen […]

14 juni: Ergo Control Congres 2016

Op dinsdag 14 juni a.s. vindt het Ergo Control Congres plaats. Een bijeenkomst over de rol van gezondheidsvaardigheden bij werkhervatting van mensen met een uitkering. De dag wordt georganiseerd voor […]

Succesvolle pilot Bewegen Werkt bij SWB

SWB ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in regio Midden Twente. Voor een aantal mensen binnen de doelgroep van de SWB geldt dat zij de stap naar werk […]

Stadskrant Den Haag: Buurtsportcoach helpt sport te vinden die bij je past

In de Stadskrant van de gemeente Den Haag verscheen op 16 maart 2016 artikel over de Buurtsportcoach. Maarten Boot vult namens Ergo Control de rol van Buurtsportcoach in Haagse wijken […]

Onderzoek naar de rol van subjectief ervaren gezondheid op gedrag

Sjaak Bloem en collega-onderzoeker Joost Stalpers van de Nyenrode Business Universiteit hebben onderzoek gedaan naar de manier waarop zorg en behandeling effectiever kan worden toegepast. Zij concluderen in het onderzoeksrapport […]

Succesvol traject voor deelnemer van Gemeente Emmen

De gemeente Emmen is in 2015 de uitdaging aangegaan om 350 mensen extra uit te laten stromen uit de bijstand. Om dit te bereiken wil de gemeente mensen in de […]

Opnieuw wetenschappelijk bewijs voor effectiviteit van de Ergo-Kit

De Ergo-Kit van Ergo Control is een zeer nuttig instrument voor bedrijfsartsen bij het begeleiden van mensen bij terugkeer naar werk. Dit blijkt uit een recent wetenschappelijk onderzoek van de […]

Artikel Buurtsportcoach: Hulp bij bewegen in Moerwijk

In de Zuidwesterkrant, het weekblad van de regio Watering, Kwintsheul en Den Haag Zuidwest, verscheen op 1 december een artikel over de buurtsportcoach. Lees hieronder het artikel of bekijk de Zuidwesterkrant online.  
Artikel […]

Ergo Control aanwezig tijdens het Divosa Najaarscongres

Heb je het veel te druk om vrijblijvend te praten over verandering? Dan wordt het tijd om samen met wetenschappers, collega’s en aanbieders uit het hele land gericht te zoeken naar wat […]

Meer mensen langdurig werkloos of ontmoedigd

Steeds meer mensen waren de afgelopen jaren langer dan een jaar werkloos. Ook de groep mensen die wel beschikbaar was voor werk, maar de arbeidsmarkt ontmoedigd de rug toekeerde is […]

Ergo Control genomineerd voor DoeMEE Award

De DoeMEE Award is een prijs voor mensen en organisaties in de gemeenten Zutphen en Lochem die op een bijzondere wijze hun steentje bijdragen in de (re)-integratie van mensen met […]

Meer persoonlijke begeleiding voor werklozen

Het kabinet neemt extra maatregelen tegen de werkloosheid. Minister Asscher trekt daarvoor 150 miljoen euro uit. Het geld is overgebleven uit de sectorplannen die mensen in bepaalde bedrijfstakken aan een baan […]

Opnieuw wetenschappelijk bewijs dat ‘Bewegen Werkt!’

Ook kort intensief sporten is goed voor de gezondheid. Acht minuten per dag is al genoeg voor een merkbaar positief effect. Vijftien minuten lichte inspanning per dag verlaagt de kans […]

Buurtsportcoach Moerwijk: “Rust roest!”

In oktober vindt in Den Haag de Maand van de Vitaliteit plaats. De Maand van de Vitaliteit is een themamaand gericht op ouderen. Allerlei activiteiten worden georganiseerd door vele uiteenlopende […]

Beweegprogramma Ergo Control als Good Practice

Er zijn in Nederland tientallen interventies beschikbaar om mensen met psychische klachten, zoals depressie en overspanning, aan het werk te krijgen of te houden. Maar welke interventies zijn eigenlijk effectief […]

ErgoControl.nl is vernieuwd

Met trots presenteren wij de vernieuwde website van Ergo Control! Wij hopen dat wij u met onze vernieuwde website beter kunnen informeren over onze diensten en activiteiten. Bekijk de website […]

CBS: Aantal bijstandsuitkeringen neemt toe

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is in de eerste twee kwartalen van 2015 toegenomen. Eind juni waren er 447 duizend bijstandsgerechtigden, een toename van 5 duizend ten opzichte van […]

Beweegprogramma Gemeente Emmen

Gemeente Emmen is recent van start gegaan met het beweegprogramma Beweging als Warming-up voor Re-integratie. In de afgelopen periode zijn 10 deelnemers gestart met het beweegprogramma onder begeleiding van docent […]

Bevorderen van gezonde voeding bij bijstandsgerechtigden

Gemeente Ede wil de leefstijl van mensen met een bijstandsuitkering bevorderen waardoor hun mentale en fysieke gezondheid verbetert en zij beter kunnen (re)integreren in het arbeidsproces en minder snel zullen […]

NISB heeft specialisme Ergo Control onderkend

Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen (NISB) heeft een piramide opgesteld, waarbinnen in het sociale domein verschillende interventies benoemd worden. Er worden binnen de piramide 4 niveaus onderkend, namelijk: Gezond […]

‘Onderweg naar Werk’ activeert en stimuleert

‘Onderweg naar werk’ is een activeringsprogramma van Werk en Inkomen Lekstroom. In dit programma worden vaardigheidstrainingen gecombineerd met het beweegprogramma van Ergo Control. In de nieuwsbrief van Werk en Inkomen […]

Succesvol Sportimpuls project Rotterdam

De afgelopen twee jaar heeft Ergo Control zich in Rotterdam Lombardijen ingezet voor het duurzaam in beweging brengen van 55-plussers. Om dit doel te bereiken is een beweegprogramma aangeboden. Naast dit […]

4 juni: Bewegen Werkt Congres 2015

Lessen uit het Sociaal en Cultureel Rapport 2014

In het Sociaal en Cultureel Rapport 2014, dat in december 2014 werd gepubliceerd door het Sociaal Cultureel Planbureau, wordt aandacht gevraagd voor verschillen tussen bevolkingsgroepen in Nederland. Daarbij wordt de […]

Koning Willem-Alexander bezoekt Regionale Sociale Dienst

Koning Willem-Alexander heeft deze ochtend een werkbezoek gebracht aan de Regionale Sociale Dienst (RSD) voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in Gorinchem. Hij sprak daar met bestuurders, vertegenwoordigers van scholingsprojecten, werkgevers […]

NISB ‘Sport beweegt naar werk’

Het NISB, Nederlands Instituut voor Sport en Beweging heeft in september 2014 ‘Sport beweegt naar werk’ uitgebracht. Een brochure met negen praktijkvoorbeelden van mogelijkheden die de sportclub biedt voor arbeidsmarktbeleid. […]

Beweging naar Werk in Amsterdam Zuid

In 2013 is het participatiecentrum van de gemeente Amsterdam Stadsdeel Zuid samen met Ergo Control gestart met het traject Beweging naar Werk (BnW). BnW richt zich op alleenstaande moeders met […]

Amsterdam Zuid beweegt naar werk

In 2013 het traject ‘Bewegen naar Werk’ van Ergo Control gestart in Amsterdam, Stadsdeel Zuid. Bewegen naar Werk richt zich op alleenstaande moeders met een grote afstand tot de arbeid, markt. […]

Lister en Ergo Control werken samen

Lister (voorheen: SBWU) is een GGZ-instelling die cliënten met psychiatrische en/of verslavings-problemen begeleidt. Ook Lister heeft in de komende periode te maken met de transitie van AWBZ naar WMO. Daarbij zullen […]

Gemeente Amersfoort: Bewegen om weer in beweging te komen

Gemeente Amersfoort en Ergo Control werken succesvol samen met het in beweging brengen van uitkeringsgerechtigden. In KanSz, de nieuwsbrief van Sociale Zekerheid Amersfoort vertelt een oud-deelnemer over zijn ervaring met […]

Heeft u een vraag of opmerking?
Bel of mail ons:
info@bewegenwerkt.nl
053 – 477 66 46