Actieve Revalidatie

Medewerkers met fysieke klachten zijn vaak minder inzetbaar en verzuimen meer. Met Actieve Revalidatie wordt de fysieke belastbaarheid van de deelnemer vergroot. Dit vermindert belemmeringen in het fysieke functioneren. Hierdoor zal de medewerker versneld het werk hervatten en/of in de toekomst minder verzuimen.

Over Active Revalidatie

Met Actieve Revalidatie wordt de fysieke belastbaarheid vergroot door het verbeteren van de vijf grond motorische vaardigheden. Namelijk: uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, snelheid en coördinatie. Belangrijk in het programma is, dat er inzicht wordt gegeven in de ontstaansmechanismen van de klachten. Ook wordt de relatie tussen belasting en belastbaarheid inzichtelijk. Hieraan worden adviezen gekoppeld over houding en beweging in het dagelijkse leven en op de werkplek. Daarnaast stimuleren en begeleiden we het voortzetten van lichamelijke activiteit na afloop van het programma.

Resultaat

Actieve Revalidatie leidt tot de volgende bewezen effecten:

  • 64% reductie van verzuim
  • Verbetering in fysiek functioneren
  • Volledige preventie van uitval
  • 91% van de deelnemers is (zeer) tevreden over AR (van Kalken, Plat, 2005)

Voor wie?

Actieve Revalidatie wordt ingezet door werkgevers, gemeenten, UWV, verzekeraars, Arbodiensten en diagnosebedrijven. Inzet is zinvol bij de preventie van verzuim en bij re-integratie van werknemers die vanwege verminderd fysiek functioneren (bijvoorbeeld bij fysieke klachten) problemen ondervinden bij het verrichten van dagelijkse werkzaamheden.

Begeleiding

Actieve Revalidatie wordt uitgevoerd onder de deskundige begeleiding van een fysiotherapeut. Dit kan bedrijfsintern of op één van de locaties van Bewegen Werkt. De fysiotherapeuten hebben een grote mate van autonomie bij de uitvoer van het programma. Op deze manier kan voor iedere individuele deelnemer een training worden samengesteld die is toegespitst op de specifieke mogelijkheden en problematiek van de deelnemer.

Locaties

Actieve Revalidatie wordt landelijk aangeboden. Bekijk hier een overzicht van onze locaties >

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over Actieve Revalidatie? Neem dan contact met ons op via 053 477 66 04 of stuur een bericht naar info@ergocontrol.nl

Wilt u graag meer informatie?
Mail of bel ons:
info@ergocontrol.nl
053 – 477 66 04