Bewegen Werkt! in beweging naar participatie

Nederland staat voor grote uitdagingen waar het gaat om mensen met een uitkering te laten participeren. Belangrijk is dat zij in staat zijn om de stap naar (vrijwilligers)werk te maken. Voor 6 van de 10 uitkeringsgerechtigden zijn gezondheidsbelemmeringen een oorzaak voor het niet kunnen vinden van werk. Bewegen draagt bij aan het verkleinen van gezondheidsbelemmeringen en vergroot de sociale participatie en kans op werkhervatting van mensen met een uitkering.

Ergo Control richt zich als specialist op drie punten:  

Activeren

Het bewezen effectieve
beweegprogramma ‘Bewegen Werkt!’ ondersteunt de doelen van gemeenten en UWV om mensen met een uitkering te begeleiden richting werk/participatie.

Meten

De Functionele Capaciteit Evaluatie geeft betrouwbare informatie over fysieke arbeidsbelastbaarheid. De meting wordt uitgevoerd met behulp van de Ergo Kit®.

Trainen

Het fysiotherapeutisch trainingsprogramma Actieve Revalidatie ter verbetering van de belastbaarheid.
Andere programma’s en activiteiten: Gezond aan de slag en Buurtsportcoach.
Ga naar het aanmeldformulier

Nieuws

Combineer sanering schulden met fitness

7 juni 2018

Door sport en bewegen naar werk

7 juni 2018